Exact Audio Copy PSP Edition

Exact Audio Copy PSP Edition 1.2

Miễn phí
Converts MP3 videos to standard audio formats
Người dùng đánh giá
4.2  (13 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Turbine Inc.
Work with MP3 tracks by extracting the files from the PSP gaming console and creating their exact copies in other standard formats such as AC3, WAV, etc. The utility also converts audio between any of those formats. The volume, bitrate, and metadata of input files are preserved.
Exact Audio Copy PSP Edition là một người tự do mp3 để wav, wav để at3 converter. - Anh có thể đổi mp3 âm nhạc harddisk chỉ bằng cách chọn của wav tập tin anh muốn thay đổi, và chọn mở. Chương trình này thích hợp cho những ai muốn một đơn giản wav/mp3/at3 đổi một cách tự do và nhanh.
Thông tin được cập nhật vào: